Baby Voda

Imajući u vidu da su nemački Fressenius i domaća VMA preporučili „Odmenjsku” kao idealnu za bebe, „Ekofarm” je pripremio „Odmenjsku Baby vodu”, posebno pakovanu i siromašnu natrijumom. Ona se pakuje pod posebnim nadzorom i upotrebljava se za pripremu:

Bayb Voda
  • adaptiranog mleka za bebe
  • čaja i drugih napitaka za najmlađe
  • mlečnih instant kaša

Hidratacija u periodu dojenja

Da bi majka obezbedila svom detetu neophodno humano mleko, vrlo je važno da se u periodu trudnoće redovno hidrira jer to utiče i na kvalitet mleka. S obzirom na to da 75% majčinog mleka čini voda, nophodno je povećati njen unos, najmanje 2 do 2,5 litra dnevno. Važno je voditi računa i o kvalitetu vode koje unose majke. Najbolji izbor su nisko mineralne vode koje ne opterećuju organizam i ne stvaraju osećaj težine a takva je upravo Odmenjska voda. Zahvaljujući niskom procentu minerala, pre svega natrijuma, može se uzimati u neograničenim količinama. Odmenjska voda se ne zadržava u tkivima, ne stvara otoke i lako se eliminiše iz organizma.

Telesna masaDnevne potrebe za vodom deteta
< 10kg100ml/kg tm
10 - 20kg1000ml+(50ml/kg tm(>10kg))
> 20kg1500ml+(20ml/kg tm(>20kg))

Uticaj vode na zdravlje deteta

Voda je dragocena tečnost nezamenjiva za funkcionisanje celog organizma. Ona je većinski sastavni deo svake ćelije i nezamenjiva je za odvijanje metaboličkih procesa u ćelijama. Od ukupne težine novorođenčeta 80% čini voda pa je zato neophodno osigurati njen unos u dovoljnoj količini. Nedovoljan unos tečnosti može da ostavi značajne posledice na zdravlje deteta. Deca naime imaju više vode u telu od odraslih, to znači da nedostatak vode utiče na mentalni razvoj dece i na sposobnost da uče.

Već od rođenja voda je važna za zdravlje deteta. Potrebna je za funkciju svake ćelije u organizmu jer su u vodi otopljene mineralne soli neophodne za funkciju ćelija, a samim tim i celoga organizma. Za prvo pojenje odojčeta posle petog meseca života kao i za pripremu prvih obroka treba koristiti vodu koja ima nisku koncentraciju mineralnih soli (Odmenjska BABY voda).

Neunošenje dovoljne količine tečnosti može ostaviti značajne posledice na zdravlje deteta. Akutni gubitci znatne količine vode (oko 5% od TM deteta) može zahtevati pre svega hospitalizaciju te intravenozno davanje tečnosti. Nekad ovaj akutni gubitak tečnosti može ostaviti posledice na CNS-u i dovesti do akutne insuficijencije bubrega. Dok se duža izloženost dehidraciji neminovno reperkutuje na mentalno i fizičko zdravlje deteta. Dnevne potrebe za vodom u prvih 12 meseci su od 80 do 100 ml po kilogramu na 24 casa.

U različitim okolnostima, kao što su pojačana fizička aktivnost, povišena spoljna temperatura, febrilnost i druge, potrebe za vodom se značajno povećavaju. Tako na primer, porast telesne temperature za svaki 1stepen C iznad normale zahteva dodatni unos vode za 12-13% u odnosu na normalne potrebe.

Danas se u trgovinama može pronaći mnogo različitih vrsta vode ali nisu sve vode pogodne za upotrebu kod dece, naročito u novorođenačkom i odojačkom dobu. Pri odabiru vode važno je da ne sadrži puno mineralnih soli. Bubrezi novorođenčeta i odojčeta nemaju mogućnost koncentracije urina zbog svoje nezrelosti pa treba koristiti vodu koja ima nisku koncentraciju minerala.

ODMENJSKA BABY VODA testirana i pakovana po svim međunarodnim standardima upravo je predviđena za bebe i malu decu jer je sa niskim sadržajem rastvorivih mineralnih meterija, a naročito natrijuma čime ne opterećuje nezrele bubrege. Istraživanja pokazuju da je dete, ukoliko unosi dovoljno vode, smirenije, opuštenije i ima bolju koncentraciju. Takva deca retko zapadaju u letargiju, nemaju glavobolje i mnogo kvalitetnije obavljaju zadatke.

Optimalan unos tečnosti spada u osnovne preduslove zdravlja, kao i adekvatnog odgoja deteta. Dete uzima vodu u skladu sa osećajem žedji pa mu je ni u kom slučaju ne treba uskraćivati. Povećan zahtev za vodom je posebno izražen kod fizički aktivnijeg deteta i u toplijem delu godine.