Rakija Anžujka

Rakija Anžujka

Ovu rakiju pripremaju uglavnom domaćinstva studeničkog kraja iz sela: Tepeča, Brezove, Zareva, Vareva, Graca i drugih. Nemanjića loza ostavila je duboke korene u načinu rada, ishrani i pripremanju jela i pića studeničkog seljaka. Pečat tome je dala Jelena Anžujska. Način pripreme rakije i vina zadržao se do današnjih dana.

„ANŽUJKA” je rakija proizvedena od zdravih plodova šljiva koje rastu na nadmorskoj visini od 450 do 550 m. Priprema se u seoskim domaćinstvima po drevnim metodama, u malim kazanima i kod seljaka u dudovim i hrastovim buradima odleži po nekoliko godina. Po čistoći, načinu proizvodnje i kvalitetu ova rakija pripada proizvodima iz programa „Natura Vita”.