Drenova rakija

Drenova rakija

Drenova rakija proizvedena je od plodova drenjine (lat. Cornus mas) brižljivo sakupljanih na obroncima Radočela i Golije odnosno teritoriji rezervata biosfere Studenica – Golija. U narodu drenjina je simbol zdravlja pa otuda i potiče izreka „zdrav kao dren”. Drenova rakija proizvedena je na tradicionalan način u bakarnim kazanima podlaganim bukovim drvetom.

Ova rakija ima bogat buke izrazite i prefinjene arome drena. Tradicionalni način proizvodnje kao i trostruka destilacija čine da drenova rakija poseduje jedinstven i neuporediv prirodan ukus, kao i savršenu čistoću. Proizvodi se u ograničenim količinama. U 2007. godini proizvedeno je 2000 litara.